خانه / سقط جنین / زعفران و سقط جنین

زعفران و سقط جنین

زعفران و سقط جنین

امروزه بر مبنای تحقیقات علمی که در استفاده فراگیر از زعفران در طب سنتی و گیاهی انجام شده، خواص متعدد اين گياه و اثربخشی ترکیبات مؤثر آن توجه بسیاری از محققان شرکتهای داروسازی و دست‌اندرکاران علم پزشکی را به خود جلب نموده است. خاستگاه اين گياه كه با ارزشترين ادويه جهان است، به برخي از نواحي ايران منسوب مي‌باشد و ايرانيان باستان كشت و كار آن را رونق بخشيدند.

كلاله سه شاخه گل زعفران مهمترين بخش تجاري آن است. اين بخش از گل حاوي مواد چرب، املاح معدني و موسيلاژ است. بوي زعفران به دليل وجود اسانس بي‌رنگ توتردار و تركيب اكسيژن‌دار همراه با سينئول است. طعم زعفران مربوط به هتروزيد تلخ پيكر وكروسين و پيكروكروزينوزير است كه در آب و الكل محلول مي‌باشد .

سقط جنين يكي از مسائل حساس و قابل توجه در حقوق اجتماعي و پزشكي قانوني است و در كشورهاي مختلف به روشهای متفاوتي به آن پرداخته مي‌شود؛ امروزه با توجه به تصور بي‌خطر بودن گياهان دارويي و استفاده فراوان از آنها، اطلاع‌رساني و آگاه ساختن افراد ناآشنا با عوارض سمّي، خطرناك و جدي اين روشها ضروري به نظر مي‌رسد.

نتايج برخي از مطالعات انجام‌شده نشان داده است كه برخي از گياهان دارويي از جمله زعفران در ايجاد سقط مؤثر مي‌باشند؛ از طرفي مردم مناطق مختلف بخصوص جنوب استان خراسان كه سطح زير كشت زعفران آن بالا مي‌باشد، ناگزير به طرق مختلف با اين گياه در تماس هستند؛ در واقع يكي از راههاي درآمد اصلي مردم منطقه از اين طريق مي‌باشد. در اين ميان زنان باردار نيز ناگزير در فرآوری و برداشت اين محصول شركت دارند؛ با توجه به مسائل عنوان‌شده، مطالعه حاضر با هدف مقايسه شيوع سقط جنين در خانمهاي بارداري كه با زعفران مواجه بوده‌اند و خانمهاي بارداري که از تماس با زعفران و کار در مزارع زعفران و فرآوری آن منع شده‌اند، انجام شد.

زعفران بر سقط جنین

نتایج تاثیر زعفران بر سقط جنین

بيشتر افراد مورد مطالعه در تحقيق حاضر خانه‌دار بودند (۴/۴۸% در گروه مورد و ۶/۵۱% در گروه شاهد)؛ تعداد سقط و حاملگیهای قبلی در هر دو گروه تقریباً یکسان و کم بود؛ با استفاده از آزمون آماري Chi-Square بین شغل و تعداد سقط و حاملگیهای قبلي با میزان سقط ارتباط معنی‌داری حاصل نگرديد (۰۵/۰P>)؛ در پایان بررسی و پيگيري افراد تا دو ماه پس از اتمام برداشت زعفران، مشخص شد كه در گروه مورد ۴ مورد سقط اتفاق افتاده و در گروه شاهد سقط اتفاق نيفتاده است.

آزمون Chi-Square ارتباط معني‌‌داري را بين تعداد سقط قبلي در دو گروه آزمون دقيق Fisher بين مواجهه و يا عدم مواجهه با زعفران و انجام كارهاي سنگين ارتباط معني‌داري را نشان نداد (۶/۰=P)، (جدول ۳). آزمون Kendal-b اختلاف آماري معني‌داري را بين افراد دو گروه از نظر سقط جنين نشان داد (۰۳۵/۰=P) (جدول ۴)؛ به عبارت ديگر درصد سقط در افرادی که با زعفران مواجه بودند، نسبت به افرادی که با زعفران مواجه نبودند، بیشتر بود.

وضعيت

تعداد سقط

مواجهه با زعفران عدم مواجهه با زعفران جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۱ ۹ ۵۰ ۹ ۵۰ ۱۸ ۱۰۰
۲ ۲ ۱۰۰ ۲ ۱۰۰
۳ ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۰۰

جدول ۱- توزيع فراوانی مطلق و نسبی وضعيت مواجهه با زعفران بر حسب تعداد سقط قبلی

 

 

وضعيت

وضعيت حاملگی*

مواجهه با زعفران عدم مواجهه با زعفران جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
بلی ۵ ۴/۷۱ ۲ ۶/۲۸ ۷ ۱۰۰
خير ۳۳ ۸/۴۵ ۳۹ ۲/۵۴ ۷۲ ۱۰۰

جدول ۲- توزيع فراوانی مطلق و نسبی وضعيت مواجهه با زعفران بر حسب حاملگی در سه ماه قبل از حاملگی فعلی

 

وضعيت

انجام کار سنگين

مواجهه با زعفران عدم مواجهه با زعفران جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
بلی ۱ ۳/۳۳ ۲ ۷/۶۶ ۳ ۱۰۰
خير ۳۷ ۴۸ ۳۹ ۵۲ ۷۵ ۱۰۰

جدول ۳- توزيع فراوانی مطلق و نسبی وضعيت مواجهه با زعفران بر حسب انجام کار سنگين

 

وجود سقط

مواجهه با زعفران

بلی خير جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
بلي ۴ ۵/۱۰ ۳۴ ۵/۸۹ ۳۸ ۱۰۰
خير ۰ ۰ ۴۱ ۱۰۰ ۴۱ ۱۰۰

جدول ۴- توزيع فراوانی مطلق و نسبی وجود يا عدم وجود سقط در خانمهای باردار مواجه و عدم مواجه با زعفران

زعفران

 

مقالات در مورد خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص میزوپرستول

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

بحث و نتیجه‌گیری تاثیر زعفران بر سقط جنین

زعفران یکی از ارزشمندترین گياهان ایراني است که با رنگ و رایحه‌ای دل‌انگیز و مزه‌ای دلپذیر جهانیان را مجذوب خود کرده است و با خواص فرح‌زایی لطافت و زیبایی‌بخشی به پوست و چهره و دیگر خصوصیات جادویی خود می‌رود که دلهای اقوام و ملل مختلف دنیای کنونی را به تسخیر در آورد.

از زمانهای قدیم برای زعفران همچون سایر ادویه‌جات، خواص درمانی مختلفی ذكر شده است. نتایج مطالعه حسینی‌زاده با عنوان «اثرات ضد افسردگی زغفران و مواد مؤثر آن بر روی موش» نشان داد كه این گیاه دارای اثرات ضد افسردگی است. این تحقیق در نخستین همایش بین‌المللی بیولوژی و بیوتکنولوژی در کشور اسپانیا ارائه گرديد .

کاربرد بیش از اندازه زعفران مخدر و خلسه‌آور است و احتمال دارد پس از تأثیر سبب شعف فوق العاده، فلجی و بی‌حسی شود؛ همچنین مصرف زیاد آن ممکن است موجب سقط جنین شود. در مواردی مصرف زعفران به عنوان سقط‌کننده سبب مرگ مصرف‌کننده شده است.

نتایج اين پژوهش هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری را بین مشخصات فردي و مواردی که می‌تواند باعث سقط گردد (مانند شغل، تحصیلات، تعداد فرزندان، تعداد سقط قبلی، تعداد حاملگی، تعداد زایمان، نسبت فامیلی، سابقه عقب‌ماندگی ذهنی، حاملگی سه ماه قبل، بیماری مزمن، ناراحتیهای عصبی، تماس با مواد شیمیایی، انجام کار سنگین) نشان نداد.

اما نتایج بررسی میزان سقط در خانمهای بارداری که در طول فصل برداشت با زعفران تماس داشته‌اند و خانمهای بارداری که هیچ‌گونه تماسی نداشته‌‌اند، نشان داد که درصد سقط خانمهای بارداری که با زعفران مواجه بوده‌اند، نسبت به افرادی که با زعفران تماسی نداشته‌اند، بیشتر است؛ به طوری که ۵/۱۰% از خانمهای باردار که با زعفران تماس داشتند، دچار سقط شدند؛ ولي در خانمهای بارداری که هیچ‌گونه تماسی با زعفران نداشتند، سقط اتفاق نيفتاد.

بنابراین می‌توان اذعان داشت كه شرکت در فرایند برداشت و فراوری زعفران می‌تواند باعث سقط جنین گردد و پيشنهاد مي‌گردد به منظور پيشگيري از سقط جنين، ترتیبی اتخاذ گردد تا از حضور خانمهای باردار در فرایند برداشت زعفران جلوگيري شود.

 

 

درباره ی توکل

خانم توکل فروش قرص سقط جنین سایتوتک اصل ۰۹۳۳۵۰۳۲۱۰۷ با ما تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

سقط جنین با میزوپرستول در سه ماهه اول بارداری

سقط جنین با میزوپرستول در سه ماهه اول بارداری

چکیده مقاله سقط با میزوپرستول: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در سال ۱۳۸۵ ،یکصد خانم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با خانم توکل کلیک کنید